โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ โดย กลุ่มสาระภาษาอังกฤษมัธยม ได้จัด โครงการเปิดโลกทัศน์ในต่างแดน ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 5-8 ตุลาคม 2561 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 21 คน เยี่ยมชมสถานที่สำคัญของประเทศสิงคโปร์ เช่น Merlion Park, Science Center, Universal Studio, Garden By The Bay และสถานที่อื่น ๆ อีกมากมาย ในครั้งนี้นักเรียนได้รับความสนุกสนานและประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างมากมาย

[awesome-gallery id=9129]

0Shares