เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำการเปิดเรียนสำหรับนักเรียนในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นวันแรก โรงเรียนจัดให้มีพิธีกรรมต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ปีการศึกษา 2560 โดยมี ซิสเตอร์ ดร. กาญจนา สิงห์สา ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการโรงเรียนพระหฤทัยให้เกียรติมาเป็นประธานในครั้งนี้.

 [FAG id=3431]

0Shares