เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายงานอนุบาล ได้ทำการเปิดเรียนสำหรับนักเรียนในระดับชั้น เตรียมอนุบาล – อนุบาล 3 เป็นวันแรก คุณครูในฝ่ายอนุบาลได้จัดให้มีกิจกรรมต้อนรับนักเรียนอนุบาลเข้าสู่ปีการศึกษา 2560 อย่างอบอุ่น โดยมี ซิสเตอร์ ดร. กาญจนา สิงห์สา ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการโรงเรียนพระหฤทัย มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ภาพบรรยากาศทั่วไปเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความรัก และความอบอุ่น

 [FAG id=3588]

0Shares