เบ๊นโบ๊ทมีรายการใหม่ชื่อว่า "เบ๊นโบ๊ท ฟังเด็กคุย"ใน EP.10 นี้ ได้มีนักเรียนของโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่…

โพสต์โดย โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ เมื่อ วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2020

0Shares