ในระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เนตรนารีจำนวน 5 คนได้เก็บเงินและเอกสารบัตรต่างๆ ที่มีผู้ทำตกหล่นแถวๆ บริเวณหุ่นคิงคองในห้วยตึงเฒ่า โดยมีเงินแบงค์พัน 6 ใบ แบงค์เงินเยนญี่ปุ่น 1 พันเยน 1 ใบ น่าจะเป็นเงินประมาณ 6300 กว่าบาท มีร่องรอยถูกกัดแทะจากสุนัข เนตรนารีทั้ง 5 คนได้พบและเก็บรวบรวมมาแจ้งส่งคณะครู จึงได้บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานเพื่อตามหาเจ้าของต่อไป
1.ด.ญ.ชนัญชิดา เจนธนานันท์
2.ด.ญ.นฤภร ชมภูทอง
3.ด.ญ.ณฐพร มังคละกุล
4.ด.ญ.พิชญ์นาฎ ไชยเทพ
5.ด.ญ.ณัฐณิชา ธรรมกาศ

 


0Shares