เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2561 ทางโรงเรียนได้จัด กิจกรรมเทียนน้อยร้อยพรรษา เพื่อให้นักเรียนชั้นอนุบาลได้เรียนรู้ถึงวันสำคัญทางพุทธศาสนาและสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้อง โดยคณะครูอนุบาลได้นำนักเรียนอนุบาล ชั้นปีที่ 1 -3 จำนวน 169 คน เข้าร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และเครื่องสังฆทาน ณ วัดชัยมงคล อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ทาง ฝ่ายอนุบาล ขอขอบพระคุณ ท่านผู้ปกครอง ที่ให้ความร่วมมือส่งเสริมกิจกรรมในครั้งนี้

 

[awesome-gallery id=8740]

0Shares