เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 ฝ่ายอนุบาล ได้จัดกิจกรรม “เทียนน้อยร้อยพรรษา” โดยได้พา นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 ไปถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักวันสำคัญทางพุทธศาสนาและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง โดยนำเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน สังฆทานและจตุปัจจัย ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันเข้าพรรษา

 

[FAG id=4726]

0Shares