โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายอัฒฎ์คกรณ์ ศรีชวลิตเดชา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันเทควันโดรายการ JAMPHA championship 2022 ณ ห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้า Shopping Mall เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2565 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่น C ระดับ OPEN รุ่นอายุ 9-10 ปีชาย น้ำหนัก 25-27 กิโลกรัม ประเภทต่อสู้ จากผู้อำนวยการสำนักงานกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo