โรง เรียนพระหฤทัย แผนกปฐมวัย คณะครูช่วยกันจัดเตรียมอุปกรณ์เสริมการเรียนรู้สำหรับน้องอนุบาล (Set box) สำหรับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 เพื่อที่จะส่งต่อให้กับน้องๆ อนุบาลในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ด้วยวิธีการ Drive thrue อย่าลืมน้องๆ ชวนผู้ปกครองมารับในวันดังกล่าวด้วยนนะ

 


0Shares