โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีให้กับ เด็กหญิงฟาร่า อารีพันธ์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2 ได้รับรางวัล1….

โพสต์โดย โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2020