เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรให้แก่ เด็กหญิงภัควลัญชญ์ ชัยชิต ในฐานะ เด็กดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรให้แก่ นางสาวปลายฟ้า อุปขาว และเด็กชายพชรพล พร้อมวงศ์ ในฐานะ เป็น เด็กดีเด่นของเทศบาลนครเชียงใหม่

0Shares