เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมาโรงเรียนพระหฤทัยนำโดย ซิสเตอร์ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์ (ผู้อำนวยการ-ผู้จัดการ) ได้นำตัวแทนนักเรียน และ ครูเข้าร่วมกิจกรรม “เดินศึกษาสำรวจป่าต้นน้ำดอยอินทนนท์” ณ เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน เพื่อปลูกจิตสำนึกในการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และเข้าใจระบบของธรรมชาติมากขึ้น

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares