นางสาวสายนที สืบสายมา

นางสาวสายนที สืบสายมา

บุคลากรทางการศึกษา (งานธุรการ)
นางสาวศิรินันท์ จันทร์เพ็ญ

นางสาวศิรินันท์ จันทร์เพ็ญ

บุคลากรทางการศึกษา (งานทะเบียน)
นายนุดี คามีพนาจร

นายนุดี คามีพนาจร

บุคลากรทางการศึกษา (งานอาคารสถานที่)
นายอุทัย วนาพิสมัย

นายอุทัย วนาพิสมัย

บุคลากรทางการศึกษา (งานอาสนวิหาร)
สุเทพ วิหคไพรวัลย์

สุเทพ วิหคไพรวัลย์

เจ้าหน้าที่งานธุรการ / SC Mart
นายสุรชัย พนัสพนาไพร

นายสุรชัย พนัสพนาไพร

เจ้าหน้าที่งานบุคลากร / โรเนียว (วิชาการ)
นายหล่อผ่า วุยยื้อ

นายหล่อผ่า วุยยื้อ

เจ้าหน้าที่งานวารสาร
นายประเจิด สาริธร

นายประเจิด สาริธร

เจ้าหน้าที่งานวารสาร / งานอาคารสถานที่
นายสุริยา คามีพนาจร

นายสุริยา คามีพนาจร

เจ้าหน้าที่งานเอกสารวิชาการ
นายวิทวัส บุญพิทักษ์กุล

นายวิทวัส บุญพิทักษ์กุล

เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยี
นายวุฒิ ดำรงอุษาศีล

นายวุฒิ ดำรงอุษาศีล

เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์ / งานอาสนวิหาร
นายครินศักดิ์ พชรวารินทร์

นายครินศักดิ์ พชรวารินทร์

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
นางสาวฐิติวรดา บวรฐิติกุล

นางสาวฐิติวรดา บวรฐิติกุล

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
นางสาวบังอร ปาระมี

นางสาวบังอร ปาระมี

เจ้าหน้าที่พยาบาล
นายอุทัย คล่องพนากุล

นายอุทัย คล่องพนากุล

เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ

ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 90 ปี

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

"รัก รับใช้ ตามปณิธาน งามตระการ ๙๐ ปี

เทิดศักดิ์ศรีพระหฤทัย"

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

เวลา 08.09 - 10.09 น.

ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพระหฤทัย

Days
Hours
Minutes
Seconds