เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายอาคารสถานที่ได้เชิญบริษัทมณีจันทร์ ไอโอที โซลูชั่นร่วมกับบริษัท วี ฟรี โซลูชั่น…

โพสต์โดย โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ เมื่อ วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2020

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares