วันที่ 25 มิถุนายน 2564 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ จัดกิจกรรมมุฑิตาจิต ครูเกษียณอายุการทำงาน “เกษมศานต์ กาลเกษียณ”  ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีคุณครูที่น่ารัก 3 ท่าน คือ
1.ครูสุคนธา เตจ๊ะใจ
2.ม.ไกรศิลป์ กาวิละ
3.ครูสมศรี อารีย์หนู
 

 


0Shares