เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 โรงเรียนพระหฤทัย โดยฝ่ายงานจริยธรรมได้จัดให้มีกิจกรรม “ฮับขวัญปิ๊กเฮือนเยือนถิ่นพระหฤทัย” ณ ลานโดม โดยมีพระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ พระสังฆราชประจำสังฆมณฑลเชียงใหม่ ให้เกียรติมาเป็นประธานในครั้งนี้่

  [FAG id=4063]

0Shares