เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรม “อำลาสถาบัน” ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  รุ่นที่18 รุ่น Lisianthus  ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ โดยมี คุณพ่อประทีป กีรติพงศ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มีคณะครู นักเรียนทุกระดับชั้นร่วมเป็นกำลังใจ ให้แก่รุ่นพี่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ในช่วงท้ายมีการบูมให้พี่ๆ นำโดยสภานักเรียนและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 แสดงถึงมิตรภาพอันดีระหว่างพี่ น้อง ครู อาจารย์ และศิษย์ ในครอบครัวรั้วชมพูขาว

ในเวลา 10.30 น. – 11.45 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เข้าร่วมพิธีรับเกียรติบัตร ณ อาสนวิหารพระหฤทัย โดยได้รับเกียรติจาก พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ ยังมีคุณพ่อ ซิสเตอร์ คณะกรรมการบริหารภายใน นายกสมาคมผู้ปกครองและครู  สมาคมศิษย์เก่าพระหฤทัย  ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนคณะครู และผู้แทนนักเรียน กล่าวแสดงความยินดีในวันสำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น Lisianthus ดอกไม้แห่งมิตรภาพ  บรรยากาศเต็มไปด้วยความปลาบปลื้มยินดีเป็นอย่างมาก จากผู้บริหาร ผู้ปกครอง คณะครูและเพื่อนนักเรียนที่มาร่วมพิธี

1. บรรยากาศ ลานโดม

2. บรรยากาศในโบสถ์