ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 โรงเรียนพระหฤทัย ได้จัดให้มี พิธีบูชาขอบพระคุณ อำนวยพรคณะผู้บริหาร และ ตำรวจจราจร  ณ ลานโดม

อัลบั้ม 1. 
 
อัลบั้ม 2.

0Shares