☀ โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ หยุดทำการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ
สานสัมพันธ์พันธสัญญา ม.1

สานสัมพันธ์พันธสัญญา ม.1

(more…)
Read More
โรงเรียนจัดเตรียมความพร้อมรับนักเรียนวันเปิดเทอม
☀ โรงเรียนพระหฤทัย ผ่านการประเมินความพร้อมสำหรับการเปิดเรียน (TSC+)
พ่นยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อเป็นการป้องกันโรค Covid-19
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • ตารางเรียน
  • ตารางสอบ