เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 โรงเรียนพระหฤทัย ฝ่ายงานบริการฯ ได้จัดให้มีการออกกำลังกายตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ “SC สุขภาพดี มีพลัง” ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนพระหฤทัย นำโดยคณะออกกำลังกายโรงเรียนพระหฤทัย ซึ่งประกอบไปด้วยเด็กนักเรียนที่มีความสามารถในการนำออกกำลังกาย

  [FGAL id=2280]

0Shares