เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 โรงเรียนพระหฤทัย ฝ่ายงานอนุบาล ได้จัดให้มีการออกกำลังกายตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ “SC สุขภาพดี มีพลัง” ณ ลานพระกุมาร โรงเรียนพระหฤทัย นำโดยคณะครู

  [FGAL id=2287]

0Shares