ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 คุณครูระดับปฐมวัยทุกท่านได้เข้ารับการอบรมเรื่องการจัดการปัญหา พฤติกรรม และโรคทางจิตเวชที่พบบ่อยในเด็กปฐมวัย วิทยากรในการอบรม พ.ญ จุฑาภรณ์ มณีวงศ์ และ พ.ญ วิลาวรรณ เมธากิจตระกูล ณ ห้องประชุมนาซาแร็ธ โรงเรียนพระหฤทัย

 


0Shares