เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 โรงเรียนพระหฤทัย โดยฝ่ายงานวิชาการ ได้จัดให้มีอบรม “อาสาสมัครลูกเสือ เนตรนารีจราจร” ณ ห้องประชุม อาคารมิราแบล  โรงเรียนพระหฤทัย ในปีนี้ได้มีหัวข้อการอบรมในครั้งนี้ว่า “ต้านภัยยาเสพติด พิชิตวินัย” โดยมีซิสเตอร์ ดร.กาญจนา สิงห์สา ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ โรงเรียนพระหฤทัย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้

 

[FAG id=5793]

0Shares