โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนพระหฤทัยที่ได้เข้าร่วมแข่งขันการทำโปสเตอร์ ในหัวข้อ “ห้องปฏิบัติการเคมีในโรงเรียนที่ปลอดภัยในอุดมคติของฉัน” ซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงโหวตยอดไลค์ จึงขอเชิญพวกเราชาวพระหฤทัยโหวตให้คะแนนโปสเตอร์ของนักเรียนพระหฤทัย ตามลิงค์ที่แนบมานี้ด้วยนะครับ
👩🏻‍🔬🧑🏻‍🔬
ลิงค์ที่ร่วมโหวต : https://www.facebook.com/110364773691523/posts/818927816168545/