เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เช้าวันนี้ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นางสาวกวิสรา เกตุแก้ว และ นางสาวกนกพร สนินัด ได้มาแบ่งปันความรู้ให้กับน้องๆ โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ในการดูแลสุขภาพเพื่อให้มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี ด้วยความห่วงใยจากฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่

 

0Shares