เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 หน่วยควบคุมโรค เทศบาลนครเชียงใหม่ มาทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณอาสนวิหารและบริเวณโรงเรียนพระหฤทัย