เด็กหญิง ฟาร่า อารีพันธ์ นักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2…

โพสต์โดย โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2020