โรงเรียนพระหฤทัย ขอแสดงความยินดีให้กับ เด็กหญิงวิณิชา จันต๊ะ (น้องณิชา) นักเรียนโรงเรียนพระหฤทัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 เข้าร่วมการประกวด “หนูน้อยนพมาศ Big c 2019” ได้รับรางวัลรางวัล “รองชนะเลิศอนดับ 2”  Big C 2019 และ ได้รับรางวัล เทพธิดาสยามเมืองยิ้ม เวทีวัฒนธรรมเชียงใหม่ ในการประกวดหนูน้อยนพมาศ ยี่เป็งเชียงใหม่ 2562 นี้ด้วย

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares