โรงเรียนพระหฤทัย ขอแสดงความยินดีให้กับ เด็กหญิงวิณิชา จันต๊ะ (น้องณิชา) นักเรียนโรงเรียนพระหฤทัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 เข้าร่วมการประกวด “หนูน้อยนพมาศ Big c 2019” ได้รับรางวัลรางวัล “รองชนะเลิศอนดับ 2”  Big C 2019 และ ได้รับรางวัล เทพธิดาสยามเมืองยิ้ม เวทีวัฒนธรรมเชียงใหม่ ในการประกวดหนูน้อยนพมาศ ยี่เป็งเชียงใหม่ 2562 นี้ด้วย

0Shares