โรงเรียนพระหฤทัย ขอแสดงความยินดีให้กับ เด็กหญิงกฤษกันย์ยา สารพล ชั้น ป.2/4 ที่ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ อันดับ1 ในการประกวดหนูน้อยนพมาศ 2562 โยโย่แลนด์ ศรีนครินทร์กรุงเทพมหานคร” และ “รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 8 หนูน้อยองค์กฐิน 2562” วัดท่ากระชับ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

0Shares