โรงเรียนพระหฤทัย ขอแสดงความยินดีให้กับ เด็กหญิงกฤษกันย์ยา สารพล ชั้น ป.2/4 ที่ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ อันดับ1 ในการประกวดหนูน้อยนพมาศ 2562 โยโย่แลนด์ ศรีนครินทร์กรุงเทพมหานคร” และ “รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 8 หนูน้อยองค์กฐิน 2562” วัดท่ากระชับ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares