โรงเรียนพระหฤทัย ขอแสดงความยินดีให้กับ เด็กหญิงปภาดา มณีสุทธิ์ นักเรียนโรงเรียนพระหฤทัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รางวัลจากการประกวด “หนูน้อยนพมาศเทศบาลตำบลแม่คืออำเภอดอยสะเก็ด” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ ได้เข้าร่วมประกวดหนูน้อยนพมาศยี่เป็งเชียงใหม่ประจำปี 2562 เวทีวัฒนธรรมเชียงใหม่ได้รับรางวัลเทพธิดาอนุรักษ์ความเป็นไทย

0Shares