ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564 สโมสรโรตารี เชียงใหม่ นำโดยท่านนายกสโมสรโรตารี คุณญาดา ธรรมประเสริฐ และ พญ.ฉัตรบงกช เขมาชีวะกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 500 ชิ้น เป็นแบบผ้าสาลูป้องกันโควิด -19 และป้องกันค่าฝุ่น pm. 2.5 ได้ ตามโครงการป้องกันโควิด – 19 ของมูลนิธิโรตารี โดยมีผู้แทนผู้บริหาร คณะครู เป็นผู้รับมอบ โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ กราบขอบพระคุณ ขอพระหฤทัยของพระเยซูคริสต์เจ้า ทรงประทานพระพรแด่ท่าน และครอบครัวตลอดไป