เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนพระหฤทัยได้จัดกิจกรรม “สุภาพบุรุษ-สุภาพสตรี S.C” ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ประพฤติตนเป็นเยาวชนที่ดีของสังคม และ ประเทศชาติต่อไป โดยมีคณะครู และ นักเรียนแกนนำ Gen Z มาเป็นผู้นำในการทำกิจกรรมให้กับน้อง ๆ

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares