เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนพระหฤทัยได้จัดกิจกรรม “สุภาพบุรุษ-สุภาพสตรี S.C” ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ประพฤติตนเป็นเยาวชนที่ดีของสังคม และ ประเทศชาติต่อไป โดยมีคณะครู และ นักเรียนแกนนำ Gen Z มาเป็นผู้นำในการทำกิจกรรมให้กับน้อง ๆ