คุณณัชชา คงกะทรัพย์ (หัวหน้างานป้องกันควบคุมโรคติดต่อทั่วไป) สังกัดสำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครเชียงใหม นำทีมงานเข้าเยี่ยมโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ และมอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้กับโรงเรียนเพื่อทำ Big cleaning ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 


0Shares