นักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประกวดในเวที 𝐂𝐡𝐢𝐚𝐧𝐠𝗺𝐚𝐢 𝐌𝗼𝐝𝐞𝐥 𝐂𝗼𝐧𝐭𝐞𝐬𝐭 2020…

โพสต์โดย โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ เมื่อ วันพุธที่ 9 กันยายน 2020

0Shares