👥👀ภาพกิจกรรมเฉลยสายรหัส สานสัมพันธ์พี่น้อง SC ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้อง…

โพสต์โดย โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ เมื่อ วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2020

0Shares