เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พันธสัญญาขึ้นให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมี คุณครูวรรณรัชต์ ทองสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายฯ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงาน และกล่าวโอวาทให้กับนักเรียน พร้อมทั้งได้แนะนำคณะผู้ช่วยผู้อำนวยการให้กับนักเรียนได้รู้จักอีกครั้งหนึ่ง และหลังจากนั้นนักเรียนได้มีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์กันตลอดทั้งวัน


0Shares