เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2560 โรงเรียนพระหฤทัย โดยฝ่ายจริยธรรม ได้จัดกิจกรรมตาม  โครงการ “อ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที  เนื่องในวันสันติภาพสากล  2560” โดย ซิสเตอร์ ดร.กาญจนา  สิงห์สา  ผู้อำนวยการโรงเรียนพระหฤทัย  เป็นประธานในพิธี

 

[FAG id=5426]
    0Shares