วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2563 สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดสอบวัดระดับภาษาจีน YCT และ HSK ณ โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.ปลาย เข้าร่วมการสอบในครั้งนี้มากกว่า 400 คน