โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ขออวยพรให้ความรัก และเสียงหัวเราะ เติมเต็มชีวิตของคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ท่านผู้ปกครอง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกคน

💗💖  สวัสดีปีใหม่ 2564  🎊🎉 ขอให้มีความสุข