เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ฝ่ายงานอนามัย โรงพยาบาลสารภี ได้เข้ามาทำการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ( Aefi hpv )ให้กับนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และฉีดวัคซีนป้องกันโรค หัด หัดเยอรมัน และคางทูม ( Mmr ) ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุมกันโรค ของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561

0Shares