ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ติด 0 ติด ร ทุกระดับชั้น

: หมายเหตุ : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 5 ไม่มีนักเรียนติด 0 ติด ร

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คลิ๊ก

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิ๊ก

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิ๊ก

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คลิ๊ก

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิ๊ก

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คลิ๊ก

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คลิ๊ก

0Shares