เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ฝ่ายอนุบาล ได้นำนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – 3 ไปเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้านของภาคเหนือและประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ และเฮือนข้าเจ้า ตาม โครงการสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้จากชุมชน

[awesome-gallery id=7721]

 

0Shares