เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ โดย ฝ่ายงานจริยธรรม ได้จัดให้มีกิจกรรม “สมโภชพระหฤทัย” ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพระหฤทัย โดยมี พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์วีระ อาภรณ์รัตน์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี

0Shares