เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 โรงเรียนพระหฤทัย โดยฝ่ายงานจริยธรรมได้จัดให้มีกิจกรรม “สมโภชพระหฤทัย” ณ ลานโดม โรงเรียนพระหฤทัย โดยมี พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์วีระ อาภรณ์รัตน์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในครั้งนี้

 

[FAG id=4457]
0Shares