เมื่อวันที่  โรงเรียนพระหฤทัย โดยฝ่ายงานจริยธรรมได้จัดให้มีกิจกรรม “สมโภชพระหฤทัย” ณ ลานโดม โรงเรียนพระหฤทัย โดยบาทหลวงสุรสิทธิ์ ชุ่มศรีพันธ์ เจ้าอาวาสอาสนวิหารพระหฤทัย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในครั้งนี้่

 

[FAG id=5644]

0Shares