เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ภาณุพัฒน์ ชัยวร นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระหฤทัย มอบรายได้ทั้งหมดจากโครงการ “ทอดผ้าป่าการกุศล” เพื่อสมทบทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 

[awesome-gallery id=7967]

0Shares