สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดงาน “พระหฤทัยมินิมาราธอน ครั้งที่ 2” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2  ธันวาคม 2561 ที่ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ทั้งนี้ได้จัดให้มีทุนการศึกษาสำหรับนักวิ่งที่เป็นนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ จำนวน  24 ทุน และ ดร.ภาณุพัฒน์  ชัยวร  นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระหฤทัย เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 ทางสมาคมฯ ขอขอบคุณบุคลากรทุกฝ่ายที่มีส่วนช่วยให้งานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอพระหฤทัยอำนวยพระพรอันอุดมแด่ทุกท่านด้วยเทอญ

[awesome-gallery id=9469]

0Shares