เมื่อวัน อาทิตย์ที่ 1 กรกฏาคม 2560 โรงเรียนพระหฤทัย ได้นำคณะเนตรนารีเข้าร่วมการ “งานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลกรณ์ บดินทรวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ สำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ จึงกำหนดงานคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติในวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฏาคม 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ในงานได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณตน และเดินสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และลูกเสือชาวบ้าน

 

0Shares