เมื่อวัน เสาร์ที่ 1 กรกฏาคม 2560 โรงเรียนพระหฤทัย ได้นำคณะเนตรนารีเข้าร่วมการ “งานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย สำหรับปีนี้ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลกรณ์ บดินทรวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตร์ไทย รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี สำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ จึงกำหนดงานคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติในวันเสาร์ที่ 1 กรกฏาคม 2560 ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย   โดยในงานนี้ มาสเตอร์ชวลิต แก้ววงค์ ได้รับเกียรติบัตร “ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559

 

[FAG id=4679]
0Shares