กรม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ดำเนินกิจกรรมปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยให้แก่ยุวแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประจำปี 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลประเภทเกียรติบัตรดีเด่น “สถานศึกษาปลอดภัย ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน” ประจำปี 2564

 


0Shares